Artiklid

TARBIJAD NURISEVAD EHITUSTEENUSTE HALVA KVALITEEDI ÜLE [29-12-2008]
Tarbijakaitseameti eelmise aasta kokkuvõttest selgub, et eri teenuseid puudutavatest pretensioonidest iga seitsmes puudutas ehitusteenuseid.

Tarbijakaitsjad teatasid, et kõigi teenuste kohta laekus läinud aastal 899 pretensiooni, millest 127 olid seotud ehituse ja remondi (sealhulgas uste-akende) valdkonnaga.

“82 avaldust ehk 64,6% kõigist pretensioonidest ehitusvaldkonnas puudutas uste ja akende tellimist, 27 korral ehk 21,3% majaehitus-teenust,” selgitas ameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna peaspetsialist Eda Amur.

Tema sõnul on üldine probleem, et ehitusettevõtjad püüavad oma lepingulised kohustused täita lihtsustatud tehnoloogiliste võtetega.

"Eriti tüüpiline on see probleem turul tegutsevate väiksemate ettevõtete töös, kellel esineb palju vigu, ebaõigeid tehnoloogilisi lahendusi ja ebaprofessionaalset teostust. Väga sageli ka lihtsalt lohakust,” lisas Amur.

Tarbijakaitseametile laekunud avalduste menetlemise käigus on selgu-nud, et tarbijate pöördumise valdavaks põhjuseks ongi ehitusettevõtete tehtavad ehitustehnoloogilised vead, hea ehitustava eiramine ja eriti nõrk lepingudistsipliin oma kohustuste täitmisel.

“Nõrka lepingudistsipliini soodustavaks teguriks on ehitusettevõtjate seas seni laialt levinud arvamus karistamatusest tarbijatega kokkulepitud lepingutingimuste eiramisel.

Üle 60 protsendi kõigist ehitusteenuse valdkonna pöördumistest on põhjustatud tööde halvast kvaliteedist ja tähtaegadest mittekinnipida-misest,” tõdes Amur.

Äripäev


« Tagasi