Artiklid

KÜTE ON AGA SOOJA POLE [29-12-2008]
Külma lähenedes seisavad paljud elanikud silmitsi probleemiga - kulutused küttele üha suurenevad, aga tuba sellest soojemaks ei saa. Kortermaja elanikud peavad otsustama, kas korrastada oma maja, säästes sellega energiat ning vähendades küttekulusid või leppida paratamatusega ja minna kaasa üha suurenevate küttekuludega seoses hindade kasvuga.

Oma korterelamu korrastamisel ehmatab elanikke investeeringute suurus ja pikk tasuvusaeg. Praktika aga näitab, et ulatuslikud remonditööd tasub võimalusel ette võtta korraga, kuna niimoodi on võimalik saavutada suurimat energiasäästu ning hoida kokku küttekuludelt.

Otsustades oma maja korda teha, on esimeseks sammuks spetsialisti käest energiaauditi tellimine. Energiaaudit annab korterelamule põhjaliku ülevaate maja seisukorrast ja energiakadudest, näidates milliseid remonditöid tuleks teostada ning kui suurt energiasäästu see tulevikus kaasa võib tuua. Juhul kui majal ei ole võimalik korraga ulatuslikku remonti ette võtta, on soovitav alustada nende töödega, mis annavad võimalikult suure energiasäästu ja on lühikese tasuvusajaga. KredExi andmetel tasub tavaliselt kõige kiiremini ennast ära küttesüsteemi renoveerimine (olenevalt investeeringute suurusest võib tasuvusaeg olla mõni aasta). Enamus nõukogudeaegsetel korterelamutel on küttesüsteem amortiseerunud ja vajab kiiremas korras remontimist. Energiasäästu saavutamise eesmärgina on soovitatav küttesüsteemis välja vahetada automaatika, soojasõlm, torustik ja korteris olevad radiaatorid. Kindlasti võiks lisada sagedusmuundurpumba, vastavad termostaadid ja termoandurid. Küttesüsteemi automatiseerimine ja tasakaalustamine võib anda ligi neljandiku energiasäästu.

Juhul kui olemasolevate radiaatorite vahetus on elanikele ülejõu käiv, tuleks üle vaadata vanade radiaatorite olukord. Paljude majade küttesüsteemid on paigast ära just seepärast, et majaelanikud on iseseisvalt ja projektile mittevastavalt radiaatoreid vahetades vähendanud radiaatoriribide arvu või hoopiski lisanud paar ribi juurde. Radiaatorite tasakaalustamine annab tulemuse vaid siis, kui töö on tehtud korrektselt projekti järgi. Samuti on paljudes Eesti linnades vesi väga lubjarikas, mistõttu on küttekeha pinnale tekkiva katlakivi vältimiseks ja süsteemi tasakaalustamiseks vajalik teostada ka küttesüsteemi läbipesu. Kuna nõukogudeaegsed radiaatorid ei ole just kõige esteetilisema välimusega, värvivad korteriomanikud need tihti ise üle. Kahjuks ei arvestata aga sellega, et nende ülevärvimine võib kahjustada küttekeha. Kuna enamik radiaatoreid on kaetud pulbervärviga, siis tuleb tähelepanu pöörata just värvi koostisele. Vale värv võib teatud aja möödudes küttekehalt maha kooruda ja nii kahjustada küttekeha pinda. Samuti tuleks pinna puhastamisel kindlasti kasutada mitteaktiivseid aineid.

Oluline on jälgida, et küttesüsteemis ei oleks auke. See tähendab, et küttesüsteemi renoveerimisel peaksid kõik korterid majas kuuluma ühtsesse süsteemi. Ühe korteri eemaldamine üldisest süsteemist häirib kogu maja soojusvarustuse tasakaalu. See pole aus ka teiste naabrite suhtes, kes peavad maksma kinni soojuse, mida kaudselt kasutab ka süsteemist eraldatud korter. Nimelt ligi 70% soojavajadusest korteri kütmiseks võib eralduda naaberkorterite siseseinadest.

Oluline on ka küttesüsteemis olevate torude ja torustiku kvaliteet ja vastavus küttesüsteemi projektis olevatele suurustele. Kütte- ja soojaveetorustike isoleerimine aitab vähendada soojakadusid, ning tagab küttesüsteemi tõrgeteta töö. Nõukogude ajal kasutati enamasti torude ümber villa, mis oli toru külge kinnitatud traadiga. Nüüdseks on need isoleermaterjalid juba kulunud ja ei täida oma eesmärki. Vananenud kattematerjalid tuleb eemaldada ja asendada uute isoleermaterjalidega. Soojustamiseks sobivad hästi torukoorikud, mis on lihtsalt paigaldatavad, vastupidavad ja efektiivsed.

Küttesüsteemi tasakaalustamine aitab vähendada küttekulusid, parandab elanike elutingimusi ja motiveerib inimesi säästma energiat. Peale renoveerimist võivad küttekulud väheneda ligi poole võrra. Seega tuleks küttesüsteemi renoveerimine võtta ette nii kiiresti kui võimalik, sest nii energia kui ka ehitustööde hind kasvab jätkuvalt.


« Tagasi